Hur blir man lycklig?

Det första man bör göra för att till fullo uppskatta livet och njuta av varje sekund är att inse hur kort livet verkligen är. Att livet är kort är förvisso en lite väl ofta använd klyscha men inte alla har reflekterat över hur lite tid vi verkligen har här på vår jord.

Antalet dagar som tilldelats oss i ett normalt liv är inte fler än vad antalet kronor är i en normal månadslön.
Och som sagt: Om En månadslön skulle vara det enda en person fick i hela ens liv så skulle varje krona och även varje litet öre räknas extremt noggrant.

Men trots att dagarna i ett normalt liv inte är fler än kronorna i en månadslön, så är de för flertalet, inte lika värdefulla.

Dock finns det flera sätt att öka antalet tilldelade dagar i livet och där motion är ett av de allra bästa sättet. Det har konstaterats i flera undersökningar att t.ex. hundägare som får regelbunden daglig motion, lever upptill 7 år längre än inaktiva personer.

 

Blir man lycklig av att träna? – JA

Det är sen länge välkänt att, framförallt konditionsträning frigör endorfiner som skapar välbefinnandekänslor men på senare år har svenska forskare upptäckt att en vältränad och muskulös kropp i sig, bidrar fysiologiskt till att göra en person lyckligare. Forskarna har upptäckt att stora muskler har en filtrerande effekt som renar kroppen på för hjärnan skadliga ämnen, som vid ex.vis. depressioner återfinns i hjärnan i höga halter.

Sen har träning även en väldigt positiv psykologisk effekt som kan göra att man känner sig tiotalet år yngre än vad man egentligen är. Tidens åldrande kan vi inte göra något åt men det går att som 35-50 åring, ha en betydligt bättre fysik än flertalet 20-25 åriga och av egen erfarenhet vet jag att det bidrar starkt till ens välmående.

 

Livet är orättvist? – Nej, egentligen inte

Vi människor föds olika och ofta anses att vissa människor har dragit en högre vinstlott än andra och det kan väl stämma i det stora hela (speciellt om man ser till den tiondelen av människor som är födda i ett I-land eller inte drabbats av någon allvarlig sjukdom eller har någon större funktionsnedsättning).

Dock är alla människor ändå lyckligt lottade då vi är födda med en fri vilja och alla har möjlighet att förändra både ”kropp och själ”, genom fysisk och mental träning. Även ens hjärnkapacitet går att förbättra genom direkt eller indirekt träning.

Så den ”lotten” vi föds med går att förändra och förbättra i hög grad.

 

Och slutligen måste detta med mer eller mindre lyckligt lottade personer, tursamma och otursamma personer etc. beaktas lite ytterligare. Hela universum styrs i hög grad av sannolikheter. Allt från de minsta beståndsdelarna och kvantfysiken till livets lotteri.

Det är väldigt mänskligt att fokusera på ens bister, den otur man har och allt som är negativt i ens liv.

Men rent statistiskt så brukar i princip alltid plus och minus att ta ut varandra i slutändan och bli noll. Om alla plus och minus i varje människas liv skulle summeras vid det sista andetaget, så skulle de vara lika många för de allra flesta,

Så istället för att bara tänka på de negativa sakerna i ens liv så borde vi alla fokusera på de positiva sakerna, som rent statistiskt borde vara lika många.

Och istället för att bli deprimerad över motgångar och otur, så kan man glädjas och nästa räkna dessa för enligt universums lagar så borde de kommande medgångarna och tursamma händelserna bliva lika många 🙂