Vad betyder egentligen E=mc2 och hur ser en enkel förklaring ut?

 

Här är en enkel förklaring av E=mc2 och ekvationen’ens konsekvenser.

 

E=mc2 ingick inte i första utgåvan av den speciella relativitetsteorin utan uppstod som en konsekvens av teorin.

I Speciella relativitetsteorins ekvationer så upptäckte Einstein att när den hastigheten v blir 0 och den “relativistiska” delen försvinner ur ekvationen, så finns fortfarande Energi kvar i form av E=mc²

 

vad betyder e=mc2 e mc2 enkel förklaring

 

Han förstod härmed att på samma sätt som energi kan omvandlas till massa så måste massa kunna omvandlas till energi och de är samma sak, bara i olika form “två olika sidor av myntet”

En stillastående kropp innehåller alltså massa men det skulle dröja till 40-talet med atombombs sprängningarna innan denna energi kunde “frisläppas”

 

 

C² Ljushastigheten i kvadrat innebär enormt mycket energi

 

Då c² är ett väldigt stort tal, 9×10^16 m2/s2, innebär det att även en mycket liten massa innehåller enorma mängder energi (kg x m2/s2 = Newtonmeter = Joule).

 

1945 frigjordes denna energi när Hiroshima bomben fissionerade 0,7 kg av de 60 kg Uran 235 den innehöll.

 

E=mc2 ger följande, E=0,7 x c²=63,5 miljarder gigajoule=15 kiloton trotyl=
17 640 Twh (Sveriges årsförbrukning av elenergi är ca 150 TWh).

 

Hiroshimabomben frisläppte alltså energi motsvarande 118 års svensk elförsörjning.

 

Största vätebomben som detonerat, Tsar Bomba var på 57 megaton, 3800 ggr större än Hiroshima bomben, dvs. 570 000 års elförsörjning i Sverige.