Effektimalt är mitt eget påkomna och myntade begrepp som beskriver hur man kan göra saker mycket effektivare och mer/mest optimalt genom att göra saker lite smartare samt att beakta lite av den enorma mängd vetenskapliga forskningsresultat som finns inom det mesta områden.

Att leva, agera och framför allt träna, Effektimalt handlar egentligen inte om att göra allting på allra effektivaste sätt och inte heller om att alltid agera optimalt i alla situationer utan det handlar mer om att göra saker, på det allra smartaste sättet för att uppnå optimal effektivitet

Personliga egenskaper medför att vissa människor kan vara extremt effektiva och andra människor lägger ner väldigt mycket tid på att uppnå olika optimala saker medans effektimalitet nästan tvärtemot handlar om att med minsta möjliga tidsåtgång, uppnå effektivitet och optimalt resultat per investerad timme.

Tid är trots allt en stor bristvara i vårt dagliga liv som bör tas tillvara på allra bästa sätt.

Antalet dagar i ett normalt liv motsvarar endast en normal månadslön i kronor… 29 000

Om 29 000:- var de enda pengar som en människa någonsin skulle få under ett liv, så skulle varenda krona vara extremt värdefull.

Konstigt nog är varje enskild dag av de 29 000 inte lika värdefull för de flesta, som om det skulle ha rört sig om kronor istället?

 

Det finns ju dock sätt att utöka den tilldelning av dagar som människan är försedd med och ett vetenskapligt bevisat sätt är ju genom träning. Och då gäller det i första hand konditionsträning som har en väldigt stor positiv effekt på hjärta & kärlsystem  men även styrketräning har ett flertal positiva effekter t.o.m. för hjärnan och ens välmående (vilket kan vara lite svårt att tro) !

 

Internationella studier visar att hundägare lever längre (upp till 7 år) än genomsnittspersonen och det har främst att göra med den ökade regelbundna motionsdosen som hundägare naturligt får vid rastning av sina hundar.

Genom att regelbundet motionera och förbättra sin allmänkondition så sänker man också sin vilopuls och ett hjärta har ju en begränsad ”livslängd”.

Alla däggdjur har ungefär samma antal hjärtslag under en livslängd.
En näbbmus har en vilopuls på mer än 600 hjärtslag per minut och livslängd på ca 3 år. En afrikansk elefant har en vilopuls på cirka 30 slag/minut och kan leva upptill 60 år. Båda två med knappt en miljard hjärtslag under ett liv.

Människan avviker från övriga däggdjur med fler antal hjärtslag under ett liv, genom en gynnsam evolution och bra medicinsk utveckling, med ca 3,5 miljarder hjärtslag under ett liv.

Genom att förbättra sin kondition och sänka sin vilopuls med enkelt uppnådda 10 slag/minut (från ex.vis. 70 till 60 slag/min) så sparar man ca

5,3 miljoner hjärtslag per år !

 

Personligen har jag en vilopuls på 46 slag/min idag med 2-3 konditionspass per vecka och sedan jag började konditionsträna för knappt ett år sedan har jag sänkt min vilopuls med 20 slag/minut, så jag sparar 10,6 miljoner hjärtslag per år jämfört med tidigare.

 

Vilopuls på 46