Betydelsen av att välja rätt gym och/eller det bästa gymmet i Skellefteå eller någon annanstans underskattas av en majoritet.

Man kan lite jämföra gymträning med investeringar av pengar där likheten består i att man vill uppnå maximal avkastning per investerad krona och träningstimme.

Valet av rätt gym kan i mycket hög grad påverka avkastningen av investeringen i träningstimmar man lägger ner och där skillnaden i resultat, kan vara så stor som den dubbla mellan att träna på två olika gym.

Vid ekonomiska investeringar byter man gärna fonder eller aktier om avkastningen kan bli 10-20% högre någon annanstans och skulle avkastningen kunna bli hela dubbelt så stor (100%), så skulle ingen tveka på att byta till det alternativet.

Och genom att byta gym eller välja rätt gym är det möjligt till en 100-procentig avkastningsökning och därigenom antingen uppnå önskat resultat på halva tiden eller bara behöva träna hälften så mycket.

 

Vid val av rätt gym är det några saker som är avgörande för att få möjlighet att uppnå maximalt resultat:

 

Brett och stort utbud av träningsapparater. En mycket viktig faktor för att uppnå bra resultat är att det finns möjlighet till stor variation i övningar mellan olika träningspass. Musklerna lär sig fort ett övningsutförande och utvecklas inte optimalt om samma övningar används i träningspass efter träningspass utan för att musklerna ska växa och bli starkare, så måste de ”utmanas” och belastas utifrån flera olika angreppsvinklar. Detta görs enklast om det på gymmet finns ett brett och stort utbud av träningsapparater.

 

Konstruktionen av de olika träningsapparaterna. Det skiljer väldigt mycket i hur effektivt musklerna kan tränas i träningsapparater från olika tillverkare och varje gym har valt olika leverantörer av träningsapparater. En del träningsapparater är konstruerade utifrån hur kroppens anatomi och biomekanik fungerar (alltså utifrån hur kroppens muskler är skapta att arbeta) och andra maskiner är det inte. Det är därmed väldigt fördelaktigt att träna i maskiner som har beaktat biomekaniken. Som novis är det svårt att avgöra vilka maskiner som är bättre än andra men det finns några enkla knep som kan hjälpa en vid bedömningen och det är att titta på hur ex.vis. trissor och vändhjul för kablar eller gummi remmar ser ut. Om de är o-regelbundna och o-symmetriska (dvs. icke cirkulära) så är det ett tecken på att biomekaniken har beaktats vid konstruktionen.

 

”Aktiv” gym-personal, instruktörer och personliga tränare. Alla gym erbjuder idag hjälp mot betalning och att betala för denna hjälpen är något som rekommenderas. Men det skiljer mycket i hur gym-personal engagerar sig i de tränande mellan betalningstillfällena eller de tränande som inte väljer att betala för en PT. Många gym-tränande kan träna i flera år med ett felaktigt övningsutförande som ofta gör träningen nästan helt bortkastad och där en ”aktiv” gym-personal redan i ett tidigt skede skulle kunna avhjälpa uteblivna resultat.

 

 

Bästa gymmet är viktigt att välja. Välj rätt gym i Skellefteå

Pec-Dec maskiner är ofta felkonstruerade så att armbågarna hamnar för högt, vilket förlägger muskelarbetet till axlarna istället för bröstet.

 

Gym i Skellefteå:

360 Träningscenter, gym och träning i Skellefteå

Friskvårdskompaniet i Skellefteå

Friskis&Svettis | Skellefteå

Dygnet runt-öppet gym på Nygatan 46 i Skellefteå – Fitness24Seven

Soo Shim gym i Skellefteå

 

Taggar: Bästa gymmet är viktigt att välja. Välj rätt gym i Skellefteå