Sittande eller stående vadpress är en ganska vanlig fråga.

Stående vadpress angriper vadmuskulaturen medans sittande vadpress angriper soleus, muskeln som ligger under vadmuskulaturen och som när den är välutvecklad ger en ”längre” vadmuskulatur då den fäster längre ner mot hälen.

Sittande vadpress är vid rätt teknik och utförande en utmärkt övning men det är viktigt att vaderna sträcks ut ordentligt i övningen, då utsträckning av vaderna är den faktor som främst bidrar till muskeltillväxten.

Vid övningsutförande ska man sitta med rak rygg i startläget och vaderna ska sträckas ut maximalt (gå så djupt ner som möjligt) samt ”hängas” kvar i utsträckt läge i 1-2 sekunder varje gång i bottenläget.

 

Startläge - Sittande vadpress i maskin vid rätt teknik och utförande

Startläge – Sittande vadpress i maskin vid rätt teknik och utförande

 

Pressa sedan vikten uppåt så högt som möjligt och håll kvar ett ögonblick i toppläget innan vikten sänks igen.

 

Slutläge - Sittande vadpress i maskin vid rätt teknik och utförande

Slutläge – Sittande vadpress i maskin vid rätt teknik och utförande

 

En sak att tänka på är att det är vanligt att vadens insida överutvecklas så ett litet specialknep är att vinkla ut hälarna i vissa träningspass för att musklerna på vadens utsida också ska tränas.

 

 

Taggar:  Sittande vadpress i maskin. Teknik, utförande (för både tjej och kille). Stående eller sittande vadpress?

 

Se film på sittande vadpress (dock med dålig utsträckning av vaderna)

 

För vaderna rekommenderas även Stående vadpress i maskin