Motion är bra för hjärtat och motion är även bättre mot högt blodtryck än vad man kan tro.

Att motion har en hälsofrämjande effekt är väldigt allmänt känt men tittar man fysikaliskt lite närmare på vilken stor effekt motionsträning kan ha, så blir man rejält förvånad och nästan lite väl skrämmande upplyst.

Den löpträning jag genomför 2-3 dagar per vecka á 30-45 min per löppass och som jag hållit på med i knappt ett år, har lett till att mitt hjärta och kärlsystem idag utsätts för otroligt mycket mindre påfrestningar än tidigare.

När jag började löpträna i februari 2015 var jag konditionsmässigt relativt otränad med en vilopuls på 66 slag/minut och med ett förvisso ganska normalt blodtryck 130/80 mm Hg*.

Idag är jag nere på en vilopuls på 46 slag/minut och ett hälsosamt lågt blodtryck på 99/66 mm Hg.

Blodtryck innebär ju blodets tryck på kärlväggarna så en sänkning av blodtrycket innebär en mindre påfrestning för både kärlsystem och för hjärtat som åstadkommer trycket.

Och den reducerade påfrestningen gäller både för det systoliska blodtrycket, det övre trycket (vid hjärtats sammandragning, utpumpning av blodet eller hjärtats ”arbetsfas”) samt det diastoliska blodtrycket, det undre trycket (vid hjärtats utvidgning, ”vilofas”)

Och den rejält mycket mindre påfrestning det handlar om är nästan ofattbar om man tittar djupare på den.

 

En sänkning av blodtrycket 130/80 mm Hg x 66 slag/minut till 99/66 mm Hg x 46 slag/minut innebär att per timme så blir ”tryckminskningen” vid hjärtats utpumpning av blodet (systoliska blodtrycket) hela:

 

= 241 560 mm Hg* = 32 205 kPA** = 322.05 bar***

 

* Mätenhet för tryck & blodtryck, dvs. hur många mm kvicksilver som ”pressas upp”

** kPa, kilopascal. En annan mätenhet för tryck, 7,5 mm Hg = 1 kPa

*** bar. Ytterligare en mätenhet för tryck som trycket i bildäck oftast mäts i. 100 kPa = 1 bar 

 

Besparingen i vad hjärtat slipper ”pumpa” per timme är alltså smått ofattbara mängden av 150 bildäck (Ett däck är ca 2 bar).

 

Och för att sätta det i relation till något så pumpar hjärtat per timme för ett någorlunda tränad person,

130/80 mm hg x 60 slag/minut = 468 000 mm Hg/timme = 62 395 kPa = 624 bar, dvs. 312 bildäck

 

Så genom att gå från någorlunda tränad till vältränad, innebär det att fysikaliskt så halveras ungefär belastningstrycket på hjärta och kärlsystem.

 

Och tittar man på en otränad person med något högt blodtryck, så pumpar dennes hjärta per timme:

145/85 mm hg x 70 slag/minut = 609 000 mm Hg/timme = 81 193 kPa = 812 bar, dvs. 406 bildäck

 

Så genom att för en otränad person, bara skaffa sig en någorlunda kondition, är det möjligt att låta hjärtat slippa pumpa ca 100 bildäck per timme i onödan.

 

Slipp pumpa onödiga bildäck. Motion är bra för hjärtat & för högt blodtryck.

 

 

Taggar: Motion är bra för hjärtat & för högt blodtryck. Många hjärtan pumpar 100 bildäck per timme i onödan.