Att träna bröstmusklerna upplevs av många som särskilt besvärligt. Väldigt många (även bland eliten) har egentligen inte lyckats med att utveckla och träna kompletta bröstmuskler på bästa sätt. Ofta saknas volym på någon av bröstet’s olika delar, som ex.vis. inre bröstmuskler, mellersta eller övre bröstmuskulaturen.

Att komma åt och träna bröstet’s samtliga delar och utveckla alla väl kan vara väldigt svårt om man inte tar hänsyn till biomekaniken och anatomin för bröstmusklerna.

Vid träning av bröstmuskler finns ett klart samband mellan undermåligt utförande av bröstövningar och en dålig bröstmuskel utveckling.

Många använder sig av felaktiga fattningar (grepp) och tränar bröstet i felaktiga vinklar som resulterar i att andra muskler aktiveras och utvecklas på bekostnad av bröstmusklerna.

Väldigt vanligt är en överutvecklad framsida av axeln och ett underutvecklat bröst, vilket är ett tydligt tecken på felaktig bröstträning.

En överutvecklad framsida av axeln leder även ofta till en obalans med framskjutna axlar och en klart sämre hållning som resultat.

Orsaken till en överutvecklad framsida av axeln vid bröstträningen är vanligtvis ett alltför brett grepp vid bra bröstövningar som bänkpress och sned bänkpress, där det breda greppet gör att belastningen förläggs till axlarna istället för till bröstet.

Genom att beakta biomekaniken går det dock att utföra alla bröstövningar optimalt för att lyckas väldigt bra med bröstträningen.

 

Bröstmuskler, bra övningar (får både tjej och kille):

– Lutande bänkpress, tips, teknik, utförande

– Cable cross, tips, teknik, utförande

– Pec-deck flyes i maskin

– Träna övre delen av bröstet

– Träna nedre delen av bröstet

 

Träna bröstet, bra övningar. Träna snygga bröstmuskler på bästa sätt

 

Taggar: Träna snygga bröstmuskler på bästa sätt. Träna bröstet, bra övningar (för tjej & kille), bröstträning – effektiva övningar

 

Läs vad gymgrossisten skriver om bröstträning.