Vaderna är en muskelgrupp som det både slarvas och fuskas med en hel del.

Och det gäller både intensiteten, utförandet och regelbundenheten mellan varje vad träning’s pass.

Vad träning och volym på vaderna anses också som inte lika viktig som träningen av andra muskelgrupper och vadträningen samt vadövningarna uppfattas ofta som tråkiga.

Detta är synd då vaderna är kroppens stöttepelare och dåligt utvecklade vader i kombination med en i övrigt välutvecklad fysik, innebär en hälsorisk som kan leda till ryggproblem.

I och med att vaderna är kroppens stöttepelare innebär det att de dagligen utsätts för flera tons belastning vilket gör att vaderna är rejält stryktåliga.

Detta innebär ett problem i vadträningen då väldigt många tränar sina vader för lätt.

För att vaderna skall kunna få volym och utvecklas krävs en mycket stor arbetsbelastning som vida överträffar den som uppstår vid gång och löpning.

Sen hjälper det dock inte bara med tunga vikter i vad träningen utan övningsutförandet är också väldigt viktigt.

Vad muskulaturen måste sträckas ut och kontraheras maximalt i varje reps i de olika vad träningsövningarna för att resultat skall erhållas.

 

Bästa vadövningarna (för både tjej och kille):

– Stående vadpress i maskin

– Sittande vadpress i maskin

 

Vad träning, tips, volym_Bästa vadövningarna, vadträningen

 

Taggar: Vad träning, tips, volym. Bästa vadövningarna, vadträningen (för både tjej och killar)

 

Läs mer om vadträning på body.se