Stående hantellyft åt sidan är med rätt utförande, teknik och dessa smarta tips en utmärkt axelövning som effektivt angriper axelns mellersta del (den del av axeln som främst bidrar till axelbredden) samt trapezius. Dock är det väldigt vanlig att det fuskas i denna axelövning med alltför tunga vikter som gungas upp, vilket gör övningen ganska improduktiv.
Istället för att träna mellersta axeln så innebär fuskandet att det istället blir endast trapezius och främre delen av axeln (främre deltat/deltoideus) som aktiveras och överutvecklas på bekostnad av axelbredden.

Dock finns det ett utmärkt knep att använda sig av för att komma tillrätta med problemen och det är att vrida upp lillfingret i axelövningens slutläge.

När lillfingret vrids upp kommer även armbågarna automatiskt högt upp vilket innebär att en maximalkontraktion fås på mellersta och yttre delen av axeln i övningens slutläge.

Om händerna kommer för högt upp i slutläget så sker en rotation i axelleden med resultatet att främre deltat aktiveras istället för mellersta deltat.

 

Stående Hantellyft åt sidan. Axellyft åt sidan med hantlar

Startläge – Stående hantellyft åt sidan med hantlar

 

I övrigt ska övningen utföras med något böjda armar och en kort paus (0,5-1 sek) med fördel görs i övningens slutläge för att behålla maximal kontraktion i detta läge.

 

 Stående Hantellyft, axellyft åt sidan med hantlar

Slutläge – Stående hantellyft åt sidan med hantlar

 

Taggar: Stående hantellyft åt sidan. Stående axellyft åt sidan med hantlar

 

Samtliga rekommenderade axelövningar: Sittande press bakom nacken – Stående hantellyft åt sidan – Lutande hantellyft åt sidan – Drag till hakan – Axeldrag i cablecross

 

Läs mer om hantellyft år sidan på muscles.se